Drosophila Core Promoter Database - TATA-containing Promoters
Created by Alan K. Kutach and Scott Iyama in the Laboratory of James T. Kadonaga.

TATA-containing promoters (any sequence upstream of the initiator with 5 of 6 nucleotides conforming to the consensus TATAAA)

The
initiator is marked by blue type.

The name of each promoter and the reference for the transcription start site information is shown the right.
To see a separate list of promoters with a
DPE, but no TATA, click here.
To see a separate list of promoters with a
TATA and a DPE, click here.
To see a separate list of promoters with no TATA or DPE, click here.
Click here to return to the full DCPD listing.

_-45__________________________________________+1 __________________________+30______________
ACCTTATCGACTAG
TATAAAAGGCACTGTCAGCTCTCCAGCCCGAACAAAATCGATCAAAATGCGCCCGCAATCAGCTGCGTGTCTATTACT 44D JMB 166:101
TGCGGATCA
ATTAAACCGTAAAAAACAGAGCAGGCGAGCGTAAGCAAGAGAGAGAGGTGAAGCCAGAGGCGGAGGCGCAAGACAAAGTGCAT abl p1 Oncogene 3:33
GGGTCGCCAGAATGG
TATAAATATTAGCGCATCTCGGTCCAGCGACCACTCGCAGTTCTACAGCGAAAGTGTTGATTTGGATTTCTAGTTTT Act87E Genetics 119:407
GGAGGGAGAGCCGAGA
TATAAAGGCAGGACAGACCGATCGGCGTGCCATTTGTTGTTGAATCTAGTTGTCAGCAGGAATCGAACGTGCGACT Act88F Gene 118(2):163
CTGTACGGATCTTCC
TATAAATACGGGGCCGACACGAACTGGAAACCAACAACTAACGGAGCCCTCTTCCAATTGAAACAGATCGAAAGAGC Adh2 (larval) Cell 33:125
TCGGTGGGTTGATTGCC
TATAAAGCCACTTGTTTTTCAGTCTAAATCATCAGTGTAAAATTCGGAAAACCCAGCGATCTAGTTATGAAATAC andropin EMBO 10:163
TGTGCAGAGAGTTG
CATAAAGGGTACATAACGCGAGGGTTTAGGACGAAGGGACTCATTCTTGTGTAAGGTGTCAAACGATCAAGTTCAAGT ASC T4 Cell 50:415
TAAGCATAATGTGTTTGCTGCC
GATAAATAATGAGAGAGAGCGTGGCGAAATCCACCCTTGAACCAGGTGGACTTTTTGGCTCGAGTTGATC ase EMBO 8:3553
CTTTTGAGGTGAC
CATAAATTGAAACTTATTTGTGCGACGGCAACCCTGTTCTGGGACTCGACATGATATCGATACGTTAACAACAAAGAGT bam G&D 4:2242
TGGCCACACTGCGGCCATCG
TATAAAAGCCCGCGCTCTCTAAAGCGAATGCACTAATTTTTCCAAGTGTGTGAAGCGGACAGTTTGTGTTGT b1 Tubulin M&GG 211:8
GTCGGCTTTCATTTACA
TATATAGTTTATAGAACAGTAACTAAATACATTACGTTTGTTTTATTCAAAGGATAATGGCTGCTCAGTTCTTTA Cc NAR 14:3169
AATATCGA
TATCAACTATCGCTAGCCAGCAATCGACTTTCGCCCATCACTAAGGCTAAGTCATCAAACGAAAAAAATACAGAAAAATTGGCC cs1 p1 Oncogene 3:137
GCTGCTGGACGGGC
TTTAAAAGCCATGGCCAAGAGCGGGCAGCGCTCAGTTAAGAGGAGAAGCCAAGCGCACAGCAATCAGCACCGAAATAT Ddc MCB 6:4548
TTGGAAAGCGGCC
TATAAAAGAGCATCGAAACTGCAGCAAAGGTATCAGTCAGCATATTCCAGTTCTTCAATTGAGAACAACTGAGATGCAG dpt EMBO 11:1469-
GTTGCATCGATGGCATCTA
TATAAAGCCAAGTGCTCTGATTGAAATCAAATCAGTTCGATTTGTCCACCACTCCAAGCACAATGAAGTTCAC drosocin EJB 241:701
AGCGGGAGAGGCGGCAG
TATAAATTGGACCGACCTTTCTGCAGATGCATCAGTTCAGCTTTAAATGTTAAAAGCGACACATTAAATAAATAA eip28/29 JMB 189:617
AGGGACCAGGGAGCGG
TATAAAAGGACGGGACCTCGCAGAGCAGAATATCACTCACGATTACGCCGTCGAGCAGGCAGCAACAAGCCGAATA E(spl)m8 EMBO 8:203
AAGGACGCAACGCA
TATAAAACAGGATGTTTCGCCAAACATCCTCACAGAACTGTTCCACCTTCGAGCGGGCAACAAGTGTGTGTGCGGCCC Fmrf JBC 265:6890
GCC
TATATATGCACGTATGTAATTGCCGGCAACTAAGCTCACAAGAAAGCTCAACTTCCGTCAACAAAATTGTGCAGGTGAAATGGCCATAA Gapdh2 JBC 260:8220
GGTAACACTTTTGCTTGTA
TATAAAAGGCATTCGCAAATTTTGTACGGGTGTAATTCAGAAAAAAACGCCAGCCAGTTTGATCGAAGGTGCG hsc4 MCB 10:3232
CTCTCTGTCAAGAG
TATAAATAGCCACCGGTTGGACACTACGCTCTCAGTTCAAAAAAACCAAACCAACTGCTAACAACTCGAAGAAAGTCA hsp22 NAR 9:1627
TGAGCCCAGCGTCAG
TATAAAAGCCGGCGTCAACGTCGACCGAGCACAGTCTAAACTGAAAAATTGAAGGCAAACGTTGAAGCAAACTTCGC hsp27 NAR 9:1627
TTGTATG
TATAAAGTGGGTACAGATAGCAAGCTCTGTATTGGAGATCATACCATAAGATTTTAATTTTAAATTCAAAGTGAAATCGGATACG hsp67b JMB 200:47
GGTGCGGGTTTTTC
TATAAAAGCAGACGCGCGGCGTTTGCCGGTTCGAGTCTTGAAAAAAATTTCGTACGGTGTGCGTCGTAACAACAAGCA hsp83 NAR 11:7011
CGCGGGGTTGGG
TATAAATAGAGCCGCCTCGTCCGGTCACGTCACTCTCAAATGAAAAGAGTTCAAGTGCATTCAAAGTGAAGCTGAAAAAA hsp93 M&GG 204:354
TATTG
TTTAAAATTTGCTGTGCTACGTCAATTTTGTACTTGAAAAATATGGAGTCGGTGACATGCCGCCAAAGCGTGACTTGTCAACGGTGA l(3)73Ah Gene 163:203
TTTGGGTGGCAATCA
TATAAAAAGGCTCTGCCCGACCACAATCAGTTATCAGTCAACGTTCGTTCTCGACCAGACAGAAGTCAGCCAATATG lcp1 Cell 29:1027
ACCAAATTGGGAATCA
TATAAAAAGACTCTGTCGACCAAAGTCAGTTATCAGTCAACGTTCGTTCTCGACCAGACAGAAATCAGCCAACATG lcp2 Cell 29:1027
CATCAGCTTTTGATGATA
TATAAACACCGATTTGAGCATAGATTGTCATCAGTCTTAGAAGATTTCTAGTCCGACAATCCACCCAAATCAAA lcp3 Cell 29:1027
GGAGTGCGTATAAGCG
TATAAAAGCCGACGAGTGATCCCGAATTGGCATCAGTCTCACGAGTTCTTTAGTCTGACAATCTAACCAAGTCAAA lcp4 Cell 29:1027
AGCTCCAGTCGGGGG
TATAAAAGACCCAGTTTCGGTGCAGTCAAGACAACAGACTTTAGGTGTTGGTCGTTGAGCGAACCAAAGCCGGAGCA lsp1 gamma JMB 189:1
TCAAGTTGCCCCG
TATAAAAGGCAAGTTTACCGGTTGCACGGTTCAGAACGGCTTTCGAGCGCGTAAGTGCAACACCTTTGATGTGCGATCT Mhc MCB l9:2957
TGAGC
TATAAAAGCCTCGCCATCTCAACGCTCTAAGCATCAATCAATTCCCGCCACCGAGCTAAGATGCAACTTAATCTTGGAGCGATTTTT Mtk JMB 278:515
NTTATGTAACATGAAATTCG
TATATATAAGGAATGCAATAATACCTTACTTCAGTGAAGCCACTCTCGAAATGAACCAGATTTTATTATGCT Mst26Aa G&D 2:1063
CGTC
TATAATAATATTTTTGTAGTCTTTAACATCGATATACAATTTTATTATTTAGGAAAATATCGCCAACATAATTCGATAAATAATAAAT Parp JBC 273:11881
CATTTAGCCCGCCTGAAAG
TAAAAAAAAAAAACAGCCCACGTTAATCATTCATCCCAAAGTCACAGCCGCGGTAACATTACTGCTGTTAAAT PCNA (mus209) MCB 10:872
GATAAATAGGAATATAGTGCATGTGATGGTTTTATATGTCTTTTATTAGTTTTAAGCGAAAAGTGGGCTGTAAGTAATAAACAAATAATTTT primase JBC 269:26759
TATTAATTTAGTAATTTTCATAGAACCCATGCTGCGGTCACACTGCGGCATTTCCTCAAAAAAGCATCATCATTGCCTGGCGAATTCGAGAA Pros28.1 p2 EJB 205:1043
CCTCGTCGGTGGGG
CATAAAAATAATTTCCACGCCGCTCGGCAAATCAGTTTATTTCTGTTCTGTTGAGTTGCAGGAACGCGTTCTTTTCTA rbp9 p3 JN 13:1045
TATAAAGGGCTGGGAATTCGGCCTCCTGGCACAGATCCACTTCGATGAGCCATCGTCTAGTCAAGGGGTTGCGGGTAGCGCTGAGCATGGAG Rh2 Genetics 120:173
TTCCGATGGGCCG
TATAAAAGCCCCAAGCTGGGCTGGCTGTGATTTCGTCTTGGCCCGCAGACCGGAGCATGGAGTCCGGTAACGTGTCGTC Rh3 EMBO 6:443 & JN 7:1550
GGCAGCACAAAATGCGA
TATAAACGAGGCATTGCGGTGATTGGAAACAGTTCAGCCCTGTGGCGCACACAGAGCGAAACGGGTAGCGGTTAA Rh4 JN 7:1558
CAGGCTAAAATTTGCG
TATAAAAGCGAGCGTTTCTGGTCGGTAAATCATAGTTTGATTGATTACCCCAAACCAACAAAACTAAGCACTCACC s15 Chromosoma 101: 538
CAGCGATTATAGGCGC
TATAAAGAGCCGGAGTCATCGCCAGACAGCGAGCAGTAGACGATCCACACGTAAACGGCAACATGCAACTCGGTCT s36 EMBO 6:1045
CTTGGAGCTTGGGGCTTGGT
TAAAAAGCCGCCGCTCGCCGGCAAATCAGTTCTGCTGCGATCGCGCCACTGCGCACTACGTAACGCTTCGGG sev p3 Cell 54:299
TCAGTGAAAGCGTACC
TATAAAAAGGTGAGGTATCCGCAAGAAAAGTATCAGTTTGTGGAGAATTAAGTAAAAAACATGAAGCTGACCATTG Sgs-3 JMB 168:765
CGATGGCAAAATGCAGTGGGTA
TATAAAGCGCATCACGCGGTATTGAATTCCAAAGTCAAGATGCGCTTGGAGTTATTGGTTGTGTTATTGG Sgs-4 Cell 29:1041
CTAAAACAGTGGAGTGTATTCAA
TATAAATAGCCAAATGAGATATTATGGGGACAGTTATATTCTTAGCCACTTTTACGACATGTTCAATAT Sgs-5 JMB 190:149
TCCAGCTAACTTTTTGCGCTA
TATAAAGGTGTTGCTTTCCTTGAGTTGGTACCATCTGGTAAAGTAGTCTCAATCTAGATAGAACCATGAAA Sgs-7 JMB 168:765
C
TATAACACATTTGTTTTGCTATAAAAGGGGTAGGGTGTTCATAAACGGTTACCATCTGGTAAAGTTAATTTGTTAAAGCAACAACCATGAA Sgs-8 JMB 168:765
TGCGCTTGGCAAAGTA
TATAAAGGTGTTGCGTCGTCCGCCAGAACTTAGTTGAACATTTCTGTTTCCCGGAGCACATCTGATAGAACAGCAT sryAC JMB 86:149
NNNNNNNNTTTAGTAATAATT
AATAAACTCAAAAAGAAAACGTTGTTATCAGTGACAGCAAATTTATCGATTACGCCGACAGCACGCAGTCG sryB  MCB 9:2526
CATCGCGATAACATCGA
TATAACTGCCACCTCTAGCATAATATATATGTACTACATTTATACAAATATAAATATAATGGAAATATGAGAATT su(wa) EMBO 6:4095
CAACGGACACCGAAGGTA
TATAAACAGCGTTCGCGAACGGTCGCCTTCAAAACCAATTGACATTTGCAGCAGCAAGTACAAGCAGAAAGTAA ubiquitin MCB 8:4727
TATCCAGGTGTTCTGA
TATAAAAGGCGGCAAGGAAATTGATGGCATCACTAGTATCAAAGTGAGAGTGATTGCAGTCACAATGTTTGCCACG uro MCB 10:5114
AGGCAGATTGGACAGC
TATAAAAGATGGCCAATTGAATGGTATTGGCATCAGTCACCGTTTGGTAACTACCAGCAGCCCAACCAGCTCCCAT Vm26Aa Gene 136:121
ATGGCATTGCATCGGGTA
TATAAACCTCAAGTGTCGAAGCCAGAAGCATCGCAGTCTGCTACCAACAGTCTAAGAAATCATCAACCAATCAA Vm34Ca Gene 136:121
GAGAAAAAAACCTTCA
TATAAAACGCGGCCGACATATTATGGCCACCAGTCGTTACCGCGCCACGGTCCACAGAAGAGGATTAAAAAAATAT yellow EMBO 5:2657
ATCGGGAATCGGAGCTA
TATAAGCCAGAGATGGGGCTGAAGGAAGCCATCAAACGTCGTTTAGCGTTTGGCCTGATCTGATTCAATTCCGGA Yp3 NAR 15:67

Reference key:
DCB is DNA Cellular Biology
Dev Bio is Developmental Biology
EJB is European Journal of Biochemistry
G&D is Genes & Development
JBC is Journal of Biological Chemistry
JCB is Journal of Cell Biology
JMB is Journal of Molecular Biology
JM Evol is Journal of Molecular Evolution
JN is Journal of Neurosciences
MCB is Molecular and Cellular Biology
Mech Dev is Mechanisms of Development
M&GG is Molecular and General Genetics
NAR is Nucleic Acid Resolutions
Nat is Nature