Drosophila Core Promoter Database (DCPD)
Created by Alan K. Kutach and Scott Iyama in the laboratory of James T. Kadonaga

The following is a list of 205 Drosophila melanogaster core promoters aligned by their empirically determined transcription start site. Promoters were included only if their start site was determined by RNase protection, primer extension, or multiple clones from 5' RACE.

TATA boxes (any sequence upstream of the initiator with 5 of 6 nucleotides conforming to the consensus TATAAA) are marked by green type.
The
Downstream Promoter Elements (DPE) (any 6 nucleotide sequence at exactly +28 to +33 with 5 of 6 nucleotides conforming to the DPE functional range set A/G/T - C/G - A/T - C/T - A/C/G - C/T) are marked by red type.
The
initiator is marked by blue type. Some promoters have overlapping consensus initiator elements of which only one is appropriately positioned relative to the DPE. In such cases, we have marked both initiators blue and placed the DPE paired initiator under the +1 position.

The name of each promoter and the reference for the transcription start site information is shown the right.
Promoters in black have no TATA or DPE. Click here to see a separate list of promoters with no TATA or DPE
Promoters in green have a
TATA, but no DPE. Click here to see a separate list of promoters with a TATA, but not DPE.
Promoters in red have a
DPE, but no TATA. Click here to see a separate list of promoters with a DPE, but no TATA.
Promoters in purple have both a
TATA & DPE. Click here to see a separate list of promoters with both a TATA & DPE.

_-45__________________________________________+1 __________________________+30______________

ATATTTGATTGGCCAGCCCTGCGTTTGCGGTTTTTTTTTGTTTTTTTATTTCCTGTATTTTTTTTGGGGGGGAAAAATTGCAGTTCCACGGA 4f-rnp Gene 204:267
ACCTTATCGACTAG
TATAAAAGGCACTGTCAGCTCTCCAGCCCGAACAAAATCGATCAAAATGCGCCCGCAATCAGCTGCGTGTCTATTACT 44D JMB 166:101
ATGGGAGCGGTATGCTTAAATAGGGGCACCTTTTAATCCCTCTGG
CCATTGGCAATCGATCCATTTAGTGGGAGCCATGTTCAAGTTGCTGG 44L JMB 166:101
AACTTATGTAATCA
TATAGATTCTATAATAAACAAAGAAACAAAACTAGTTGTAAAACAAACACGATTCCTGTGTGTCATTGCGGGATATGG 74F EMBO 3:289
TTTCCACACGATCGTGCTGCCTCCCAATAAACCCGGTGCAGTGAG
TCAGTGTGTTGTGTGCCCCAGTCGCGAGCGGACGATCCGTGGAGATC Abdb EMBO 7:3223
TGCGGATCA
ATTAAACCGTAAAAAACAGAGCAGGCGAGCGTAAGCAAGAGAGAGAGGTGAAGCCAGAGGCGGAGGCGCAAGACAAAGTGCAT abl p1 Oncogene 3:33
AAAAAACAGAGCAGGCGAGCGTAAGCAAGAGAGAGAGGTGAAGCC
AGAGGCGGAGGCGCAAGACAAAGTGCATTTTCAGGGCGTGTTTTTGA abl p2 Oncogene 3:33
TAATAGTCGCTCAAAAGCTGTCGAGAGAGAGGGAGAGAAAAGAGA
GAGTGAAAGCATAGTCCCGCTATTTTGCCGAGAGAAATAAAGAGCAG ace JMB 210:15
GCTAAGCGGGC
TTTAATAAAACGGGCTGCGGGACCAGTTTTCATATCACTACCGTTTGAGTTCTTGTGCTGTGTGGATACTCCTCCCGACAC Act5C distal G&D 1:1161
AGCGATTGAAAAACGCAGTTAACTGGCATTCAACATTCACCAGCC
ACTTTCAGTCGGTTTATTCCAGTCATTCCTTTCAAACCGTGCGGTCG Act5C proximal G&D 1:1161
CGGGACAGAACTTA
TTTAAATGCAGCTGCCGGAGCGCATAACGAATCACTCTGATCGCTGTCGCTGTTGGATTTACACGTCGTGAGTGTAGT Act79B JMB 163:533
GGGTCGCCAGAATGG
TATAAATATTAGCGCATCTCGGTCCAGCGACCACTCGCAGTTCTACAGCGAAAGTGTTGATTTGGATTTCTAGTTTT Act87E Genetics 119:407
GGAGGGAGAGCCGAGA
TATAAAGGCAGGACAGACCGATCGGCGTGCCATTTGTTGTTGAATCTAGTTGTCAGCAGGAATCGAACGTGCGACT Act88F Gene 118(2):163
GCAGCAGCGACACGGGCCGAA
AATAAAAGCGTTAACCGCTCTCCTCCAGTGCAGCAGCAGCAGCGGACCCAGCCAGTAGCCAGCAGCTAATC ald JBC 267:3959
CCCACGAGAGAACA
GTATTTAAGGAGCTGCGAAGGTCCAAGTCACCGATTATTGTCTCAGTGCAGTTGTCAGTTGCAGTTCAGCAGACGGGC Adh1 (adult)* Cell 33:125
CTGTACGGATCTTCC
TATAAATACGGGGCCGACACGAACTGGAAACCAACAACTAACGGAGCCCTCTTCCAATTGAAACAGATCGAAAGAGC Adh2 (larval) Cell 33:125
TCGGTGGGTTGATTGCC
TATAAAGCCACTTGTTTTTCAGTCTAAATCATCAGTGTAAAATTCGGAAAACCCAGCGATCTAGTTATGAAATAC andropin EMBO 10:163
AGCAGTGGGGTCCA
CTATATAAGGAGCGGCTCTGAGTAGTTCCGACCAGAGTGAAACTGAACTTCCATCTGGAATCATCATGTTTCTGGCCA Amy NAR 14:8399
TGGGATTTTCACAT
GTATATGCTTTGAATTGAATGCTTTATGGGTTTAGTTTGATAGGAGTCGTAAAGAAATCAACATCACACAACAAAGCA Antp p1 MCB 6(12):4676
AACATGCGATGTTTACGAGCCTGGCTCATTGTGATTCACTGGCGT
TCAGTTGTGAATGAATGGACGTGCCAAATAGACGTGCCGCCGCCGCT Antp p2 MCB 6(12):4676
GAGTTATCGGGACAGCAGCAGGCCATCGCTAGTTGGGTTTCGTCG
CCATATACACAGTTTTTCTCGAGCAGACAATTCGCTGTTATTTTGTT arm E16 G&D 3:96
GCGGTGTTGCAAGTGCCTTGCTTTCGTTGCGCTCTCTCGCATCTG
TGATTCTGTTCCGTTTAAACGAGCGTGCTGGTCGGTCGCATTTTCCT arm E9 G&D 3:96
TGTGCAGAGAGTTG
CATAAAGGGTACATAACGCGAGGGTTTAGGACGAAGGGACTCATTCTTGTGTAAGGTGTCAAACGATCAAGTTCAAGT ASC T4 Cell 50:415
AGGCCCTGATACC
TATAAATAGCCTGAACGGAACGGGGAAGGGCATCAGAACAGAGCCAGCGCTGAAGCAAGGAGCATCGTCACACAATAAC ASC T5 Cell 50:415
TAAGCATAATGTGTTTGCTGCC
GATAAATAATGAGAGAGAGCGTGGCGAAATCCACCCTTGAACCAGGTGGACTTTTTGGCTCGAGTTGATC ase EMBO 8:3553
CTTTTGAGGTGAC
CATAAATTGAAACTTATTTGTGCGACGGCAACCCTGTTCTGGGACTCGACATGATATCGATACGTTAACAACAAAGAGT bam G&D 4:2242
TGGCCACACTGCGGCCATCG
TATAAAAGCCCGCGCTCTCTAAAGCGAATGCACTAATTTTTCCAAGTGTGTGAAGCGGACAGTTTGTGTTGT b1 Tubulin M&GG 211:8
AAGTCACCAGAACATCGTCGACGGACTCGAGTTTTGTTCCGC
CGATCAGTTGTGTCTTGTGCGTTGTGCGGTGAAGTTGCGCCTTCGTTCTG b3 Tubulin M&GG 211:8
AAATAGCGTTTCGAAA
TATTATCGATATCTCGGTCGTATGTTACTGTGCCCCCAAAAAACACATCACCAGCCAAGTGATAACTGTAAAGATT cad (maternal) Cell 48:465
TTCCACTGCTTTGAGTTTTTTATCAGTCGAGTCTTGCTCTACGTT
TCAGTACGTGTTCGACCTGCATACTGAGTTGACGTCGCCACGCACGG cad Cell 48:465
GTCGGCTTTCATTTACA
TATATAGTTTATAGAACAGTAACTAAATACATTACGTTTGTTTTATTCAAAGGATAATGGCTGCTCAGTTCTTTA Cc NAR 14:3169
GCTGCTGTTCGCC
TATAAAAGCTCTCGCCTTTTGTATCGCAGTCATCAGTCGCTCAGACCTCACTGCAATATCAATATCTTTAGCTTCTCCT CecA1 EMBO 9:217
AAGCTGATTCGCC
TATAAAAGCTCTCGGCGTTCCTGGTGCAATCAACAGTCGATCACTTTCCATTGCAACAGCAACATCAGAGCTATAGCTA CecA2 EMBO 9:217
CATCTGTTGGTATCGCTA
TATAAGCTCAATCTCTTCGATGTCCAATCATCAGTCGCACAGTTCTCACTGCAACAGCTTAAGCTTTCTTTCAA CecB EMBO 9:217
GCAGAAAAA
TATATCGTTAGTCAAGGCGTTGCCACATCGTCAGTTCTAGAGCGACGTTGCCATCGTAGTTTCGATGCCGTAATCGAGTACTT Cf2 Science 257: 1946
AATATCGA
TATCAACTATCGCTAGCCAGCAATCGACTTTCGCCCATCACTAAGGCTAAGTCATCAAACGAAAAAAATACAGAAAAATTGGCC cs1 p1 Oncogene 3:137
CGACTTTCGCCCATCACTAAGGCTAAGTCATCAAACGAAAAAAAT
ACAGAAAAATTGGCCAAGGAATAGATAAAATTCTTTAAGTCAAGTTA cs1 p2 Oncogene 3:137
CTCGCACAAACCACCACCGCCGCTTCGACGGGCGATTCGATGGAT
TCATTTCCAGTTACGTACTCGTCGCAGTCGCGTCGTCGTTGCCTCTC cTm MCB 8:3591
CTAACATTTACGACGTGTTGACCGGGAAAAAATCAAAAGAAGCCA
GCAATTGCTTTTAAACCACGAACCGCTGAACAAGTACGGAGTTTGTA CycA p1 Gene 121:343
ACTGTCGGCAAATGTCGATAGACGCCACGACCTATCGATAGCTGG
ACAGTGTCATCTCTAACATTTACGACGTGTTGACCGGGAAAAAATCA CycA p2 Gene 121:343
GGATTTGCGCTACA
CATAAAATAAACGGACCACTGCCGGTGCCTTTCAGTTAGTCGTTGGAATCCCAGCGGAAAGGTGCTCGGATCGGTAAA cytb5 NAR 17:6349
GCTGCTGGACGGGC
TTTAAAAGCCATGGCCAAGAGCGGGCAGCGCTCAGTTAAGAGGAGAAGCCAAGCGCACAGCAATCAGCACCGAAATAT Ddc MCB 6:4548
GAGTGGCGAAACAGGTTCGCTCGCACGGAGAGTTATCGCCAGCGA
GCATAACAAAAAATCGGCTCGAATGGAACGGTTCGTGTTCGCAGCGC Dfd EMBO 6:767
TCGAGGGCGGCCGGTAAGGGGGCGGTTCCGGCCACAGCCAGACCC
TTGTCCTTGGCCATCATTTTGCAGAGCGCATGGAACTAAAAACTGAT D-Ggamma1 Gene 148:315
GCCTTGATCAGCTGTTTGAATTTTATAGCTTGGAAGATAATTTTC
AAGCTTATGCTTTCTCAGTAAGGATTAAGGATGCTTCGATTCAATTT Dhfr JBC 269:15179
ATATTATACTTTTAATACTCTATCGGGTACAATCGATATCCGGCG
ATAGTCGTCATGGATCAGGATCACTTAAAGAATGCTAAAAACGCCAC dhod Gene124:191
TATCGTAGCTCTGTTATCGATATGTTCCCGCCATTCCCGCTT
TGATCATCCTCCATCCCTGGTCACAAAACAATTTTTGCAAACTGCAGCAC dna pol alpha NAR 19:4991
TTGGAAAGCGGCC
TATAAAAGAGCATCGAAACTGCAGCAAAGGTATCAGTCAGCATATTCCAGTTCTTCAATTGAGAACAACTGAGATGCAG dpt EMBO 11:1469-
GTTGCATCGATGGCATCTA
TATAAAGCCAAGTGCTCTGATTGAAATCAAATCAGTTCGATTTGTCCACCACTCCAAGCACAATGAAGTTCAC drosocin EJB 241:701
CAGTGCAGCGCAGTGCCTGTGTGCAAAAATACGCTTGTTCGCCGT
TTAGTTGTCTTTTGACTGCTGTAACGGACAGTCGCAAATTTTGCCCC E74A Cell 61:85
TTTTCGCAACACCAGCGGCAGCGGCAGCAACGTCGTGCCGTCGAT
TCAGTCGTTCAGTCGGCGTAAGCGAGTCGAGCGAGCGAGCCCCATTC E74B p1a Cell 61:85
ACACCAGCGGCAGCGGCAGCAACGTCGTGCCGTCGATTCAGTCGT
TCAGTCGGCGTAAGCGAGTCGAGCGAGCGAGCCCCATTCAGTCCGGC E74B p1b Cell 61:85
GCGCGTAACAAACACTCGCAGCGGTTTTTGTGCTGACTTTAGATT
TTAGTTTTGCTGATACCGTAAGAGATAAATGACGTGCCGCGGCGAGC E74B p2 Cell 61:85
GCCGAAAAAACTGAACAAGATCCGCCGCGAATGTTGATTTTCCTT
TCATTGACTAACTGCCACTCGCAGCGCGCAGATCGTCGGCTCCGCTT E75A G&D 4:204
CTCGTGTTGCTCTGGGTCGTTTTGTATTGCTGGTGGACGCTGCTT
TCATTCGCAAATTGCTCGTCGTTGGCAGCGGTTGTGCAGAGCAAGAA E75B G&D 4:204
TGTGTCAAACGAGGCTTCCTGTGCTGAGCTCTGCCGAACGCTCGT
TCACTTTGTTCGAATCCGTCGCCGCTTAGACTTCGTGATTTCTCATN EF-1alpha F1 NAR 16:3175
NGGAATCAGTTCAGCTCCGTTCACCTCAGCATCGTTGCTTTTTCG
GTCTTTCCGTTTTGTGATTTCGAGGTAAGTGCACGCAGAGCTCCCGN EF-1alpha F2 NAR 16:3175
AGCGGGAGAGGCGGCAG
TATAAATTGGACCGACCTTTCTGCAGATGCATCAGTTCAGCTTTAAATGTTAAAAGCGACACATTAAATAAATAA eip28/29 JMB 189:617
CGAGTAGCGCACACTTGGTGGTGTTGCCGGGCTTACCGGATTTAT
TCAGACATCGAACGTCGTCGAGAGCACACGTCTATATTCTCCGTCTT ems EMBO 11:2247
CGTTAACTCTCCCCGACGTCGGCGCTGCGATTCCGAAGTAG
TCAACTAATTCAGTCGTTGCGCTCGATGTGAACAGACGTGCGTGTCGGAAC engrailed G&D 2:68
CGGCACGTGCAGC
TATAAAAGCAGCGGTAACCGGAGACGAATGCAACATTTCGAACGCAATCGTCGTGCAGTCAACATCTCAGGATAACCTC E(spl)m7 EMBO 8:203
AGGGACCAGGGAGCGG
TATAAAAGGACGGGACCTCGCAGAGCAGAATATCACTCACGATTACGCCGTCGAGCAGGCAGCAACAAGCCGAATA E(spl)m8 EMBO 8:203
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
TGGATTTCAATTCGATCGTCGACGTGTGAAGACGTTTTTATCGTGCT F MCB 11:5171
ATAGGAATTTCGGG
TATAAAAGCTGCAGCGAGCGGACTGAAAAATGCAGTTGCCTGCTGGTCTGTGTTGCAGCAAGTTAAATCCATCTGAGC fbp1 JMB 214:359
AAGGACGCAACGCA
TATAAAACAGGATGTTTCGCCAAACATCCTCACAGAACTGTTCCACCTTCGAGCGGGCAACAAGTGTGTGTGCGGCCC Fmrf JBC 265:6890
CTCCGTCGTCGCTGGCTGCTCGTCGCTCGGACAGCGCTGGAGCTC
TCATTCCGCCATAGCTGCTGGAGCTGCTCGGTTGTTCGCGTTCGGTG Fsh JBC 272:1002
TGTCATGCGCAGGGATATTTATGCGCTATAACGGCGAGCGTGTGC
CGAGGGCTCTCTGATTTTGCTATATATGCAGGATCTGCCGCAGGACC ftz Nat 310:25
AATTTCTTAATACATATTTAAGTTGGGCAAGCAATATTGGTTTAT
GCAGTCGTAGAAGTGGGTTCATCGGTTATGGTCACAGCAGCTGGCGG G42 G&D 3:96
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ACAGTCGCGATCGAACACTCAACGAGTGCAGACGTGCCTACGGACCG G NAR 16:4041
CTGCGGCGGTTCGCCGCGCTTCAGTCAGTCAGGGAACGATCGTGC
TTATCTTCATTACTACTACCGCTTCCACCGAGGCTTCGCGACTCCGT G6pd Gene 63:261
CATTCTCCTAATTTGCGAAAAAAGCTCCGGGAAAAGGAAAAAGCG
GCAGTCGTAATAGCGAACTGAAACTGAACGAGAGTAAAAGTTAAAAG Gapdh1 JBC 260:8220
GCC
TATATATGCACGTATGTAATTGCCGGCAACTAAGCTCACAAGAAAGCTCAACTTCCGTCAACAAAATTGTGCAGGTGAAATGGCCATAA Gapdh2 JBC 260:8220
TCTTTGAACTTCTAATCATAATACGAACCGATGTAATCACCTTAG
TCATAAGCATCATTGATTTCAAATCGTACAGTCACAATTCTTTTCAC gdlm G&D 3:232
GTCGATTTTGGGCCGAGGTGGCTCGAACCGAACTGCAACTG
ACAATTAGTCGCCGTCTTATGCTCCTCGCCAAAAGTCGCTTCTTGCCCCGC glass Nat 340:531
AGCTTTTCGTCAG
TTTAAAAAGACTGGCGCCTGCTGGTCAGAAGCTGAGTCGGTAACGGTCTGCGTCTGCGCGCAGTTCGAACAAGTTGAGA Gld Genetics 120:475
TTGTTTTGCTTATATTAGCATGTGTGGAGTGCAAACCAAGAATCA
GTAGTCGCCGCGGTTTCGACGTGTCAGTTTGCAGTACAATTACAATT Gpdh PNAS 86:5021
TGATATTTGCTAGCATGCTGACTGGCGCCGTGGATTTTGACGTTC
TTAGTTGACGGTCACACAGCGCACCGAGCTGCGTTTTTCGTTGATAA Hairless p1 G&D 6:1752
ACATTGGCCAGTGGAAACATGATATTTGCTAGCATGCTGACTGGC
GCCGTGGATTTTGACGTTCTTAGTTGACGGTCACACAGCGCACCGAG Hairless p2 G&D 6:1752
CGCTCGCGTCTCGCAGCGGCGATTTAGCCTACGAACCTGTCGATC
AATCGTCAGTCTTCCGCCGAGAGCCCAGCGATAAGGTAGTCCCGCTA hairy p1 EMBO 8:3095
GAGTCGTTTCGGTCTTTTAATCGCACTGCAGCCAGAACCT
GCTGCTCATTCGCCTGCCGTATTTCGTAGCGTGCGGTTCTATCGCTCCGCTT hairy p2 EMBO 8:3095
AGGAGATTTTCAGCTATTAGAAGAGCCCGCTGAGCGTGAGTTTGG
TCAGTTGTGCTCCGAGTCCCGAAAACGAAAGTCGCCAGCATTGACAG hb (mat) Nat 327:383
TCTACCTGAGCGATA
TATAAACTAATGCCTGTTGCAATTGTTCAGTCAGTCACGAGTTTGTTACCACTGCGACAACACAACAGAAGCAGCAC hb (zyg) Nat 327:383
CTAAAAGGCCTAGGGTTCTTGAAAGCACCCTCGTCGTACTCGTAC
TTATACTCGCATTCGTATTCGCTGCCGTACTCGTACTCGCACTCGAA hedgehog Cell 71:33
CCCTGGCGTTCCGCTGACGGCGTCTTTTCCCCGAAAAAATTTCAA
GTAGTCGAAACCGAATTCCGTAGAAACAACTCGCACGCTCCGGTTTC H2AvD JM Evol 30:449
GCGCGAGCCATTTTTAACAGAAAAAAAGTGTTCTCAGTGAAAAAA
AGATGTCTGATTCTGCAGTTGCAACGTCCGCTTCCCCAGTGGCTGCC histone H1 NAR 13:5563
TCAGTGGTAGGTGAGAGCAAAGAGCAATAAATAGCCGGAAAACAG
AGAGTGAAAATCAGTTTCAAAACAAAAGTACAAGGAATAACAGCACA hsc3 Gene 128:155
GGTAACACTTTTGCTTGTA
TATAAAAGGCATTCGCAAATTTTGTACGGGTGTAATTCAGAAAAAAACGCCAGCCAGTTTGATCGAAGGTGCG hsc4 MCB 10:3232
CTAGTTTGCTTTCATTTACTATGTTTTCAAACCACCTTGTGCTGA
AGGGCCATTGAAATATTTAAAGTTTTATACACCACAATTCGTTGAAG hsc5 Gene 128:155
CTCTCTGTCAAGAG
TATAAATAGCCACCGGTTGGACACTACGCTCTCAGTTCAAAAAAACCAAACCAACTGCTAACAACTCGAAGAAAGTCA hsp22 NAR 9:1627
CAGCAAGCGGTTG
TATAAATATCCGGCACTTTCGTGCAACCGGCGTCAGTTGAATTCAAAAAGCCAAAGCGATAACAGCTAAAGCGAAAGTA hsp23 NAR 9:1627
AAAGCTCCAGCGGG
TATAAAAGCAGCGTCGCTTGACGAACAGAGCACAGATCGAATTCAAAAATCGAGCAGTGAACAACTCAAAGCAACTTT hsp26 NAR 9:1627
TGAGCCCAGCGTCAG
TATAAAAGCCGGCGTCAACGTCGACCGAGCACAGTCTAAACTGAAAAATTGAAGGCAAACGTTGAAGCAAACTTCGC hsp27 NAR 9:1627
TCTTTAATCTTGAACCT
CATAAATGGATCATCTGCGCCCAGCTGGCAAGTCAGTTGTTATTCAGCTGGCGAACCGGTTGAAATTCGTGCTCC hsp67bhs JMB 200:47
TTGTATG
TATAAAGTGGGTACAGATAGCAAGCTCTGTATTGGAGATCATACCATAAGATTTTAATTTTAAATTCAAAGTGAAATCGGATACG hsp67b JMB 200:47
GGTGCGGGTTTTTC
TATAAAAGCAGACGCGCGGCGTTTGCCGGTTCGAGTCTTGAAAAAAATTTCGTACGGTGTGCGTCGTAACAACAAGCA hsp83 NAR 11:7011
CGCGGGGTTGGG
TATAAATAGAGCCGCCTCGTCCGGTCACGTCACTCTCAAATGAAAAGAGTTCAAGTGCATTCAAAGTGAAGCTGAAAAAA hsp93 M&GG 204:354
GCAGAGCTGGCTCGGTTCTGTTCGGTTCGCTTGCTTTTTTTTGAC
TCAGTTGCGATCGGACTGCGTGCCGTTACAGTAGGCGAAATCGGAGG htl p1 Gene 139:215
ATCACCACTAGAATTGGAATCGGAATTGGCATTGGGCATATTCAG
TACATCGGACTACGCGGACCAATTTGGAACAGTTTTTCGCTTGGCTC htl p2 Gene 139:215
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
TCATTACCACTTCAACCTCCGAAGAGATAAGTCGTGCCTCTCAGTCT I Cell 47:1007
TTAATAGTATCGATACATAAGGTGAACGAGAATAAAAGTATCTGG
TCACATTGCTGGACTAAAGCAGGCTTTTTGGAAAATTTGCCGGTTGG janus MCB 9:2526
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
TCATTCACATGGGAGATGAGCAATCGAGTGGACGTGTTCACAGAAGT jockey Cell 54:685
GTGGAAACATACATTAGTGGGAAAAACTGATTGTTATAGTTGT
TCACACTCCTTCGACAGCACTGGTATCGAAACGTTATCGCAATCGATTC k10 G&D 2:891
TATTG
TTTAAAATTTGCTGTGCTACGTCAATTTTGTACTTGAAAAATATGGAGTCGGTGACATGCCGCCAAAGCGTGACTTGTCAACGGTGA l(3)73Ah Gene 163:203
ACCAGCGGTTGTGCGGTCTGAAAGAAACCGGGTTCGGGCCA
GTAATCAGTCACGACTTGGTAAGCGCGCAGGCAGCACGTCGTCGTCGTCAT labial EMBO 7:2569
GTCCAGCAGTTTTTAGGCTTTTATCTAGAGCGGCGTTTGGTCACA
CCAGGCATGCCGGAAAGTTATCGATTAGTCTCTGAAACCATCGCAAC lamin Genomics 8:217
CTCAACGAGCGATGATCGTTGGGCTTCGCATTCATTCCTCGAGAG
TCAGTTGAGCATTGGACGTCCTCGTTAACGGTTGCCTGCGTCTTCTG laminin b2 DCB 10:451
TTTGGGTGGCAATCA
TATAAAAAGGCTCTGCCCGACCACAATCAGTTATCAGTCAACGTTCGTTCTCGACCAGACAGAAGTCAGCCAATATG lcp1 Cell 29:1027
ACCAAATTGGGAATCA
TATAAAAAGACTCTGTCGACCAAAGTCAGTTATCAGTCAACGTTCGTTCTCGACCAGACAGAAATCAGCCAACATG lcp2 Cell 29:1027
CATCAGCTTTTGATGATA
TATAAACACCGATTTGAGCATAGATTGTCATCAGTCTTAGAAGATTTCTAGTCCGACAATCCACCCAAATCAAA lcp3 Cell 29:1027
GGAGTGCGTATAAGCG
TATAAAAGCCGACGAGTGATCCCGAATTGGCATCAGTCTCACGAGTTCTTTAGTCTGACAATCTAACCAAGTCAAA lcp4 Cell 29:1027
CCTAAAATCCAAAACATCGGTATGTGGTCCACCACTAACTATCGA
ATGGCTGCTCGATATCATCAGCTGTCCCAACCATCAGGTGGCAACTC lrr47 Gene 211:235
GGAATCTGTGGCTA
TATAAGCAGACCCGTGGGCGTCGGTAAGGCAACAGTCTTTAGGCATTGGATCCATCAAGTGCATCCGATCCGGAGCAG lsp1 alpha JMB 189:1
GGGACTCTTGGG
TATAAAAGCAGCCAGGTGGACGGCAGTGAGGCAACAGTCTTTAGGCATTGGATCCACTGGGTGCATCTGATCCGGAGCAG lsp1 beta JMB 189:1
AGCTCCAGTCGGGGG
TATAAAAGACCCAGTTTCGGTGCAGTCAAGACAACAGACTTTAGGTGTTGGTCGTTGAGCGAACCAAAGCCGGAGCA lsp1 gamma JMB 189:1
CAATACCTGTAGACCCCAAAATGCGGTCGATGACAGTTACCCGCT
TCAGTTAATATTTTGTGTTGGTCAACCACGCATCGGGAATCGGAAAT mex1 Dev Bio 143:206
TCAAGTTGCCCCG
TATAAAAGGCAAGTTTACCGGTTGCACGGTTCAGAACGGCTTTCGAGCGCGTAAGTGCAACACCTTTGATGTGCGATCT Mhc MCB l9:2957
AGAAGAGCTCCTCCGAGCTCTTAAAACATCATTGTCTTGGCGATA
AAATCAGCCAGAGATTCAGTGTGCTCTGACGGCTCGACTCGATTAGA Mlc2 MCB 5:3058
CGCTCTCTCGCGC
TTTAAAAGCCGCATACGCCCCGTTGGCTGGCATCAGTGTTAGCTTTTCAGAGCTTTAGTGAAGATCCCGCAGGACCCGA Mp20 JCB 108:521
TGAGC
TATAAAAGCCTCGCCATCTCAACGCTCTAAGCATCAATCAATTCCCGCCACCGAGCTAAGATGCAACTTAATCTTGGAGCGANNNNN Mtk JMB 278:515
NTTATGTAACATGAAATTCG
TATATATAAGGAATGCAATAATACCTTACTTCAGTGAAGCCACTCTCGAAATGAACCAGATTTTATTATGCT Mst26Aa G&D 2:1063
TAAATGCGATCATAACGCTTAGGCCAAGTGCTGGTTGGATTCT
TTACAGTCTAGAGAATACGTTTCCACAATGAACTACTTCGCGGTGATCT Mst26Ab G&D 2:1063
CGAGCATTGCGAAAAC
TATAAAAGCCACGCGGCAGAATGCAGACATTGCAGGTTTCCAACGACCAATCGCCGCGACTAGTCCGCCCCAGTGA ninaE Genetics 116:565
TTCTCAACATTTATTTTTTTTTTGAATGTGTGTGCAACAACGCAC
GTAAAATCGCGCTGCCAACAGGATATACAAACAAATCAATTACACAG not p2 MCB 6:3094
CGTC
TATAATAATATTTTTGTAGTCTTTAACATCGATATACAATTTTATTATTTAGGAAAATATCGCCAACATAATTCGATAAATAATAAAT Parp JBC 273:11881
CATTTAGCCCGCCTGAAAG
TAAAAAAAAAAAACAGCCCACGTTAATCATTCATCCCAAAGTCACAGCCGCGGTAACATTACTGCTGTTAAAT PCNA (mus209) MCB 10:872
TGCGAGTGCACGGGGGCT
TATAGACCGGAGCTTGCGATGCGAGCACTAGTGTTCGTGCGAATTTAGAGCCAGAAGGTCGACAACGCGTTCGT period Nat 326:42
CCGCTTAACAGTGCCA
TATATAGATTGTAACATTAGGAGCTCAAATCATTGTTGGAACACAAACCACAAAGAACACACGAAACATGAGCGGG Pgd Gene 109:177
GGAGATGCAACCCTAGCAGCTCACCGACAAAATGACCTTGCGCTG
ACATTGCCGCACAGCAGTTGAGGACGAAGAAGATTCGCGGAATCAGT Pgk p1 M&GG 235:213
CCCTAGCAGCTCACCGACAAAATGACCTTGCGCTGACATTGCCGC
ACAGCAGTTGAGGACGAAGAAGATTCGCGGAATCAGTGGTATCGCAA Pgk p2 M&GG 235:213
CTTGCGCTGACATTGCCGCACAGCAGTTGAGGACGAAGAAGATTC
GCGGAATCAGTGGTATCGCAATCCGGAGTTTGCTAGCACGCACAGGA Pgk p3 M&GG 235:213
GTGCCTTTGTACGCCTCTTTGCCCGTCCAGCGCAGTGTGATAACC
AGAAACCAAAGTGCCTGTGCCCAAGAAGTGCAGTGGAATCGGATGTG Pp2A Cell 72:621
GATAAATAGGAATATAGTGCATGTGATGGTTTTATATGTCTTTTATTAGTTTTAAGCGAAAAGTGGGCTGTAAGTAATAAACAAATAATTTT primase JBC 269:26759
CGAAACGG
TATTAATTTAGTAATTTTCATAGAACCCATGCTGCGGTCACACTGCGGCATTTCCTCAAAAAAGCATCATCATTGCCTGGCGAA Pros28.1 p1 EJB 205:1043
TATTAATTTAGTAATTTTCATAGAACCCATGCTGCGGTCACACTGCGGCATTTCCTCAAAAAAGCATCATCATTGCCTGGCGAATTCGAGAA Pros28.1 p2 EJB 205:1043
TTCATAGAACCCATGCTGCGGTCACACTGCGGCATTTCCTCAAAA
AAGCATCATCATTGCCTGGCGAATTCGAGAAGGAAAAAGCTATAAGT Pros28.1 p3 EJB 205:1043
TTATCGATACCCGATACACAGTTTGTTTGTGTCTCCCGGCGTGCC
ATAACTAACTATCGGGCATTTCTACTTGTCATCATTGAGCTCAGCGG Pros35 EJB 205:1043
ATTAAGGTGTACGAAATGTGCACCAATGTCACAGCAGATACGTGC
GCATGTTTAAAAAGCGTAGACTCCCAATTGGACGGTTCTTATTGGAG ral Gene 124:263
TAACTTGACTTAAAGAATTTTATCTATTCCTTGGCCAATTTTT
CTGTATTTTTTTCGTTTGATGACTTAGCCTTAGTGATGGGCGAAAGTCG ras2 p1 Oncogene 3:137
ATAGTTGATATCGATATTACTGTCTAGCAGAGACGCGCACCCGTC
TTCTCAGTTAACCGAGAACGGTCACGCTGCTGCTGTCGAGGAAGGAA ras2 p2 Oncogene 3:137
ATTAATCGATCAGTGCTGGTAAGTCGCCAAAGTAGTCTGTCAGTG
TTAGCAACTCAACGTGTTACTTGCTGTGCTTTCGACAGCGTGGTGTC rbp9 p1 JN 13:1045
AGCGCTGTCACGGGTCCTGGCTGCAGTTATCCTGGCGGCAATCGA
ACACTTTAATCATTTAGGTCTTGCACTCTCCTGCAGCAAGTTGTGTT rbp9 p2 JN 13:1045
CCTCGTCGGTGGGG
CATAAAAATAATTTCCACGCCGCTCGGCAAATCAGTTTATTTCTGTTCTGTTGAGTTGCAGGAACGCGTTCTTTTCTA rbp9 p3 JN 13:1045
AAATACTAAAAGTGGTGAGTTCGATAGAGCCGCGTAAAAATATTT
TCATTATCGATAACCGAAGTATTATTAATCTTTGCCAAAGACCAGCT ref(2)p EMBO 8:3437
TATAAAGGGCTGGGAATTCGGCCTCCTGGCACAGATCCACTTCGATGAGCCATCGTCTAGTCAAGGGGTTGCGGGTAGCGCTGAGCATGGAG Rh2 Genetics 120:173
TTCCGATGGGCCG
TATAAAAGCCCCAAGCTGGGCTGGCTGTGATTTCGTCTTGGCCCGCAGACCGGAGCATGGAGTCCGGTAACGTGTCGTC Rh3 EMBO 6:443 & JN 7:1550
GGCAGCACAAAATGCGA
TATAAACGAGGCATTGCGGTGATTGGAAACAGTTCAGCCCTGTGGCGCACACAGAGCGAAACGGGTAGCGGTTAA Rh4 JN 7:1558
GCACAGCGAGCACT
TATAAAGGCCGGCTGCCTTGCCTTTCGAAAGTCAGTTGCGTGCGAGCCGCGAGCGCGAGATCATCAAACTGAGAAAGT rhomboid A.K.& J.K,unpub.
G
TATGAATTATCCAGAAATATTTACAAATGTACGACCCACAGTAGGCACTCTTTATGGGTGATCGAATTTTTGTGCTGCCAGAACTATTTAA rotund Gene 168:135
TTTCCAGTGGGTCAGTGCACTAATGGCTACACTTGTTGTGTCCTA
CCAGCTTCAAGATGACCATCCGCCCAGCATACAGGCCCAAGATCGTG rp49 NAR 12:5495
ATTTGTTAAATTACTAACTAATACTAATAGATATATTTATATAAA
AGATATAGCTAAAAAACGTCAGTCTGGCAACCCTGCTACAACGACCG rp215 M&GG 215:266
CGGCGGTACAGCTGGTCGATCTGTCATCTCTACTTCCTCCTATCG
GTCTTTTTCAACCTGCCGCTCGCAGCCAACAGACCTCCGCCGTTTCT RpS6 p1 MCB 13:2524
TCTACTTCCTCCTATCGGTCTTTTTCAACCTGCCGCTCGCAGCCA
ACAGACCTCCGCCGTTTCTTTTTTTTTCTGCGTTGCGTGCAAACAGA RpS6 p2 MCB 13:2524
CGGTCTTTTTCAACCTGCCGCTCGCAGCCAACAGACCTCCGCCGT
TTCTTTTTTTTTCTGCGTTGCGTGCAAACAGACCGACAATATGAAGG RpS6 p3 MCB 13:2524
CGGTATATTTTAGTATGTTTTTCACACAACCACCCTGGTCACACG
GCATCCTTCTTTTTCTTTCGTTTCCGGCGAGGTATGTGCAGAAATTT RpS17 Gene 79:298
AGTGACAGGTACTAAAGAATACCCTATGGTTTCCAATCCTCCCCA
GCAACTCGTCCAATATGGCCTCTACGGACTGTTACCTCGCACTGGAG rudimentary JMB 189:25
CAGGCTAAAATTTGCG
TATAAAAGCGAGCGTTTCTGGTCGGTAAATCATAGTTTGATTGATTACCCCAAACCAACAAAACTAAGCACTCACC s15 Chromosoma 101: 538
CAGCGATTATAGGCGC
TATAAAGAGCCGGAGTCATCGCCAGACAGCGAGCAGTAGACGATCCACACGTAAACGGCAACATGCAACTCGGTCT s36 EMBO 6:1045
CGCGTCCGGAGCATA
TTTAAAGTAGTCGGCCACCAATGGAGGGCAGCAGAAGACAGCAGACAGTCCAAGCGGGAGCACACCAGAAGCCGAAG s38 EMBO 6:1045
TTCGGCATGGCAGCG
AATAAAAGGAAGTGCCGAAGACGCGCCGCTTCAGTCCTTCGAAGAACGCCGCGCTGAAAACATCCTTCCATTGGAAG sca G&D 4:1848
TATCTGTGTTTTTTATTGATGCTCAGAAATTTGAATTATGCC
CGAGCAGTCAAAGTGAGACATTGGCGCTTCGTGCACGTATCCGCGGATAC Scr EMBO 8:219
AGTGCGTTCCCCAACACTCGAAGCCGCCACGGCCACACTGCACCC
TCAGTTTCGTGCAACTTTTTGTACGCAAATAAGAAAAACATTAAATT SdhB JBC 270:30781
GGTATCGTATGGTATCGTATCGCATCGCATCGCTTCGGTTCGGTT
TCAGTTCCGTGCTCAAGTTCTCCAGCTGGGGGGTTGGACTTGGACTT sev p1 Cell 54:299
AGCTGGGGGGTTGGACTTGGACTTGGACTTGGAGCTTGGGGCTTG
GTTAAAAAGCCGCCGCTCGCCGGCAAATCAGTTCTGCTGCGATCGCG sev p2 Cell 54:299
CTTGGAGCTTGGGGCTTGGT
TAAAAAGCCGCCGCTCGCCGGCAAATCAGTTCTGCTGCGATCGCGCCACTGCGCACTACGTAACGCTTCGGG sev p3 Cell 54:299
TCAGTGAAAGCGTACC
TATAAAAAGGTGAGGTATCCGCAAGAAAAGTATCAGTTTGTGGAGAATTAAGTAAAAAACATGAAGCTGACCATTG Sgs-3 JMB 168:765
CGATGGCAAAATGCAGTGGGTA
TATAAAGCGCATCACGCGGTATTGAATTCCAAAGTCAAGATGCGCTTGGAGTTATTGGTTGTGTTATTGG Sgs-4 Cell 29:1041
CTAAAACAGTGGAGTGTATTCAA
TATAAATAGCCAAATGAGATATTATGGGGACAGTTATATTCTTAGCCACTTTTACGACATGTTCAATAT Sgs-5 JMB 190:149
TCCAGCTAACTTTTTGCGCTA
TATAAAGGTGTTGCTTTCCTTGAGTTGGTACCATCTGGTAAAGTAGTCTCAATCTAGATAGAACCATGAAA Sgs-7 JMB 168:765
C
TATAACACATTTGTTTTGCTATAAAAGGGGTAGGGTGTTCATAAACGGTTACCATCTGGTAAAGTTAATTTGTTAAAGCAACAACCATGAA Sgs-8 JMB 168:765
GCGTGTAATCGACTATCTGGAATCGAATAGACGACAATTGGGGTT
CCATCTCTGCAACCGACGCGGACATTAGAAGAAACTCAGTATAGTAA sina Cell 63:561
TGAGACTGCACTTTGTTGTTTTCGTTTTTGGCCAGACGTGAAATT
CGATTTTTATGACTTTTGAAAGCGTGACTAAGACGTGATTTATGATG sob Genetics 144:171
CCGCGAATTCAGAAGTCCACTAGTGTAAGGTTTAAAATATTTGAA
TCAGTTGTGAATCGGCTATTCGAGCGTGTGGTTATTAGAGCTCTCAA Sodh-1 JBC 273:34293
GCATATCGGTCAGATCGAATACTGAATTCAGTGCTAAATCGGCGT
TCAAAGCGAACGGTTGTGTGACGCAAAGTGAAAATATTAAAAACCAA Sodh-2 JBC 273:34293
TTCGCTAAATATCGATTACTCGGTCCAGCTGTCATCGTGCCATCC
CTATTTCAATTGGGTTGCTTGCGTGGAAAATAGCTTTCTAGCTCATT Srp19 gene 203:59
TGCGCTTGGCAAAGTA
TATAAAGGTGTTGCGTCGTCCGCCAGAACTTAGTTGAACATTTCTGTTTCCCGGAGCACATCTGATAGAACAGCAT sryAC JMB 86:149
NNNNNNNNTTTAGTAATAATT
AATAAACTCAAAAAGAAAACGTTGTTATCAGTGACAGCAAATTTATCGATTACGCCGACAGCACGCAGTCG sryB  MCB 9:2526
ATAGCTTCCGATATTCATCATTTTGCCAACTCTATTAAATTTCAT
ACACAATTTAAAAGATTGTAAACAAACGCCGCACGAAACGGAATCGC sryD JMB 186:149
CCAGCAAAGAATTGCGCACACAGTCCAACGCAACGCAACGCATAC
ACATTTATCCGCCCGTTTGGATTTGGAAGCACAGTGAGAAGGTAAGG Ssrp2 Gene 184:285
TGTCAAAAACTCAAAGAAGAAGACGATGACTTTGAAGTCTACAAG
TCATATTTCTGTGATCAAGTGAACTGGCAACATGTCGAGCTCGTAAG Ste Genetics 124:303
TGTTCTTTGCGAAAAATATCGATGTACTGGTATTTTTATGTTTCC
ACACCTCTAGTTCGTTTAAGTCGATCTGTTGAACTGTTAACAACACA su(s) Genetics 126:1071
CATCGCGATAACATCGA
TATAACTGCCACCTCTAGCATAATATATATGTACTACATTTATACAAATATAAATATAATGGAAATATGAGAATT su(wa) EMBO 6:4095
AGACCCAGCCAGCTATCGATAGTTGCGGCAAAATGCAGCGCTGAC
TTTGCCATTCTCACAAAACGAGCCACAGGTACAACGACGAACGCGGT Tbp Gene 153:203
TTCCGATTTCTGTGAAGCAAAAACCTAAGCAGCTATCGAGTTATC
GGGCAAAGTCACATCACCAGTTGATGTGAGTATTAAAAAAATATATA Tf2b Gene153:203
NCTAAGGGTGATCGACTGCTCGATGAATGGATTTGGTCTGCAGGA
CTATTAAAACGCCGGCGGTCCTCACAGCAGACAACACAACCCATCGT tll Mech Dev 40:47
GTGGGATCTTGGGGTCGCTTTCTGGGCTAAGCAACTTGGTCAGCA
TCAGTGTTCTCGGGGTTTCGACAGCGTATAGTGTGTTTGAAACGCTA TmI JBC 261:817
GAAGGCCACGAGGCATCGAACGGTCAACATATTGAATAAATATTT
TCAGTTGAACATCACAATCCGTTCAAGTCGCGGATAACTCCGAATAA TmII MCB 8:3591
CATTCAAACATCGATTTGTGCGCCTTGCCAGCTCTAAAACCAGCA
ATACTTCTCATTTGTTGTCGGTTGTGAAAAGTTGTTAAATGTGCTGT TopoII JMB 205:1
TTGACTGGCAGTTTGGAAAAAAGGTTCAACTGTCATAGGGCCCTT
TCATTTGGATTTGCCCCCTCAGCCGATTCAGCTGGTGCTCTTGCCAN tra2 G&D 4:789
ACAACGCCGCATAAGGGTTAAAGTGCCAATCGATAACGCACGTCC
TCACCTATCGCCACCCCTGTCGAAGCGTGCGTCTTTCTAAACGCAGA tra2s G&D 4:789
TAATGTAATTAGTGGAATATAGCGACCCGTGGCTGCCACTTTTCA
GCAGTGCAACGCGGCTAATTGGAGGCGGAACATCGCCACGATGGAAC trp Neuron 2:1313
NNGTAGCCTATTTGTGAACATTCGGTGTAGTAATCCAAGCCAGGT
TCAGTTCACCTCAGTATCAGCTAGCACGTACACGACTAAAATCTAAA Tub85d Chromosoma 95:387
NNNNNNNAAAATGTCAATTTGAGCAATGGCCGGAAGGATCCTGCG
TCAGTTGCGTTCCGTAAGTGCGTGCGAGCAGATCGATCCAGCAAAAC twist EMBO 7:2183
CGTAAGTAGTATATTTAATTACTAATCAGTATTTCATGCGGAATT
CTTCCGCTTAATTCATAGACCGCGCGGGGGTCACACTTGCTACTCAA u170k MCB 10:2492
CAACGGACACCGAAGGTA
TATAAACAGCGTTCGCGAACGGTCGCCTTCAAAACCAATTGACATTTGCAGCAGCAAGTACAAGCAGAAAGTAA ubiquitin MCB 8:4727
GTTGAGTCGGCAGAGCAAAGTCAAAACACTGGCAACTGCGATTTG
GTGCCACATTCGTTCGATGGCAACGGATTGGATAACAGGCGCGCGCT Ultrabithorax EMBO 6:1775
TATCCAGGTGTTCTGA
TATAAAAGGCGGCAAGGAAATTGATGGCATCACTAGTATCAAAGTGAGAGTGATTGCAGTCACAATGTTTGCCACG uro MCB 10:5114
CTCTGTTATCGGTTCGCTGGGGTCTCATCTCCGGTCCGCTGGCGG
AGATCAGTTCGCCAGCATCCGCCGCTCGAGGAGTCACGATCTGATCT vermilion MCB 10:1423
AGGCAGATTGGACAGC
TATAAAAGATGGCCAATTGAATGGTATTGGCATCAGTCACCGTTTGGTAACTACCAGCAGCCCAACCAGCTCCCAT Vm26Aa Gene 136:121
ATGGCATTGCATCGGGTA
TATAAACCTCAAGTGTCGAAGCCAGAAGCATCGCAGTCTGCTACCAACAGTCTAAGAAATCATCAACCAATCAA Vm34Ca Gene 136:121
TCTTTCGCCACCGTTTGTAGCGTTACCTAGCGTCAATGTCCGCCT
TCAGTTGCACTTTGTCAGCGGTTTCGTGACGAAGCTCCAAGCGGTTT white * Genetics 131:79
TTGAATTGGAAAACAATTTNACGGTTTTTTTGGGTTNGTTTTTAG
CCAGTTTGCGCTGACAAACGGCAAGAGTAGGTTCAAGTTCAGAAGTC windbeutel G&D 12:120
GAGAAAAAAACCTTCA
TATAAAACGCGGCCGACATATTATGGCCACCAGTCGTTACCGCGCCACGGTCCACAGAAGAGGATTAAAAAAATAT yellow EMBO 5:2657
ATCGGGAATCGGAGCTA
TATAAGCCAGAGATGGGGCTGAAGGAAGCCATCAAACGTCGTTTAGCGTTTGGCCTGATCTGATTCAATTCCGGA Yp3 NAR 15:67
TATTTTCCGCGCGAGATATTTATGGCAGTCCTGGGCAAAAGGAAA
TCAGTAGCAAATCAGCAACGTCAAGCTTCACATTAACTTCCTGATCA z600 G&D 3:232
TGGTATCGACACTACGGCATCGATACCAACTCTCGCATATCGTAA
GTGTTTACCAGCTCTGATATTCGAGTGAAAATGTGTGCGTGTAAGCG zeste EMBO 6:791

Reference key:
DCB is DNA Cellular Biology
Dev Bio is Developmental Biology
EJB is European Journal of Biochemistry
G&D is Genes & Development
JBC is Journal of Biological Chemistry
JCB is Journal of Cell Biology
JMB is Journal of Molecular Biology
JM Evol is Journal of Molecular Evolution
JN is Journal of Neurosciences
MCB is Molecular and Cellular Biology
Mech Dev is Mechanisms of Development
M&GG is Molecular and General Genetics
NAR is Nucleic Acid Resolutions
Nat is Nature