Drosophila Core Promoter Database - TATA & DPE-containing Promoters
Created by Alan K. Kutach and Scott Iyama in the Laboratory of James T. Kadonaga.

TATA boxes (any sequence upstream of the initiator with 5 of 6 nucleotides conforming to the consensus TATAAA) are marked by green type.
The
Downstream Promoter Elements (DPE) (any 6 nucleotide sequence at exactly +28 to +33 with 5 of 6 nucleotides conforming to the DPE functional range set A/G/T - C/G - A/T - C/T - A/C/G - C/T) are marked by red type.
The
initiator is marked by blue type. Some promoters have overlapping consensus initiator elements of which only one is appropriately positioned relative to the DPE. In such cases, we have marked both initiators blue and placed the DPE paired initiator under the +1 position.

The name of each promoter and the reference for the transcription start site information is shown the right.
To see a separate list of promoters with a
TATA, but no DPE, click here.
To see a separate list of promoters with a
DPE, but no TATA, click here.
To see a separate list of promoters with no TATA or DPE, click here.
Click here to return to the full DCPD listing.

_-45__________________________________________+1___________________________+30______________
AACTTATGTAATCA
TATAGATTCTATAATAAACAAAGAAACAAAACTAGTTGTAAAACAAACACGATTCCTGTGTGTCATTGCGGGATATGG 74F EMBO 3:289
GCTAAGCGGGC
TTTAATAAAACGGGCTGCGGGACCAGTTTTCATATCACTACCGTTTGAGTTCTTGTGCTGTGTGGATACTCCTCCCGACAC Act5C distal G&D 1:1161
CGGGACAGAACTTA
TTTAAATGCAGCTGCCGGAGCGCATAACGAATCACTCTGATCGCTGTCGCTGTTGGATTTACACGTCGTGAGTGTAGT Act79B JMB 163:533
GCAGCAGCGACACGGGCCGAA
AATAAAAGCGTTAACCGCTCTCCTCCAGTGCAGCAGCAGCAGCGGACCCAGCCAGTAGCCAGCAGCTAATC ald JBC 267:3959
AGCAGTGGGGTCCA
CTATATAAGGAGCGGCTCTGAGTAGTTCCGACCAGAGTGAAACTGAACTTCCATCTGGAATCATCATGTTTCTGGCCA Amy NAR 14:8399
AGGCCCTGATACC
TATAAATAGCCTGAACGGAACGGGGAAGGGCATCAGAACAGAGCCAGCGCTGAAGCAAGGAGCATCGTCACACAATAAC ASC T5 Cell 50:415
GCTGCTGTTCGCC
TATAAAAGCTCTCGCCTTTTGTATCGCAGTCATCAGTCGCTCAGACCTCACTGCAATATCAATATCTTTAGCTTCTCCT CecA1 EMBO 9:217
AAGCTGATTCGCC
TATAAAAGCTCTCGGCGTTCCTGGTGCAATCAACAGTCGATCACTTTCCATTGCAACAGCAACATCAGAGCTATAGCTA CecA2 EMBO 9:217
CATCTGTTGGTATCGCTA
TATAAGCTCAATCTCTTCGATGTCCAATCATCAGTCGCACAGTTCTCACTGCAACAGCTTAAGCTTTCTTTCAA CecB EMBO 9:217
GGATTTGCGCTACA
CATAAAATAAACGGACCACTGCCGGTGCCTTTCAGTTAGTCGTTGGAATCCCAGCGGAAAGGTGCTCGGATCGGTAAA cytb5 NAR 17:6349
CGGCACGTGCAGC
TATAAAAGCAGCGGTAACCGGAGACGAATGCAACATTTCGAACGCAATCGTCGTGCAGTCAACATCTCAGGATAACCTC E(spl)m7 EMBO 8:203
ATAGGAATTTCGGG
TATAAAAGCTGCAGCGAGCGGACTGAAAAATGCAGTTGCCTGCTGGTCTGTGTTGCAGCAAGTTAAATCCATCTGAGC fbp1 JMB 214:359
AGCTTTTCGTCAG
TTTAAAAAGACTGGCGCCTGCTGGTCAGAAGCTGAGTCGGTAACGGTCTGCGTCTGCGCGCAGTTCGAACAAGTTGAGA Gld Genetics 120:475
TCTACCTGAGCGATA
TATAAACTAATGCCTGTTGCAATTGTTCAGTCAGTCACGAGTTTGTTACCACTGCGACAACACAACAGAAGCAGCAC hb (zyg) Nat 327:383
CAGCAAGCGGTTG
TATAAATATCCGGCACTTTCGTGCAACCGGCGTCAGTTGAATTCAAAAAGCCAAAGCGATAACAGCTAAAGCGAAAGTA hsp23 NAR 9:1627
AAAGCTCCAGCGGG
TATAAAAGCAGCGTCGCTTGACGAACAGAGCACAGATCGAATTCAAAAATCGAGCAGTGAACAACTCAAAGCAACTTT hsp26 NAR 9:1627
TCTTTAATCTTGAACCT
CATAAATGGATCATCTGCGCCCAGCTGGCAAGTCAGTTGTTATTCAGCTGGCGAACCGGTTGAAATTCGTGCTCC hsp67bhs JMB 200:47
GGAATCTGTGGCTA
TATAAGCAGACCCGTGGGCGTCGGTAAGGCAACAGTCTTTAGGCATTGGATCCATCAAGTGCATCCGATCCGGAGCAG lsp1 alpha JMB 189:1
GGGACTCTTGGG
TATAAAAGCAGCCAGGTGGACGGCAGTGAGGCAACAGTCTTTAGGCATTGGATCCACTGGGTGCATCTGATCCGGAGCAG lsp1 beta JMB 189:1
CGCTCTCTCGCGC
TTTAAAAGCCGCATACGCCCCGTTGGCTGGCATCAGTGTTAGCTTTTCAGAGCTTTAGTGAAGATCCCGCAGGACCCGA Mp20 JCB 108:521
CGAGCATTGCGAAAAC
TATAAAAGCCACGCGGCAGAATGCAGACATTGCAGGTTTCCAACGACCAATCGCCGCGACTAGTCCGCCCCAGTGA ninaE Genetics 116:565
TGCGAGTGCACGGGGGCT
TATAGACCGGAGCTTGCGATGCGAGCACTAGTGTTCGTGCGAATTTAGAGCCAGAAGGTCGACAACGCGTTCGT period Nat 326:42
CCGCTTAACAGTGCCA
TATATAGATTGTAACATTAGGAGCTCAAATCATTGTTGGAACACAAACCACAAAGAACACACGAAACATGAGCGGG Pgd Gene 109:177
CGAAACGG
TATTAATTTAGTAATTTTCATAGAACCCATGCTGCGGTCACACTGCGGCATTTCCTCAAAAAAGCATCATCATTGCCTGGCGAA Pros28.1 p1 EJB 205:1043
GCACAGCGAGCACT
TATAAAGGCCGGCTGCCTTGCCTTTCGAAAGTCAGTTGCGTGCGAGCCGCGAGCGCGAGATCATCAAACTGAGAAAGT rhomboid A.K.& J.K,unpub.
G
TATGAATTATCCAGAAATATTTACAAATGTACGACCCACAGTAGGCACTCTTTATGGGTGATCGAATTTTTGTGCTGCCAGAACTATTTAA rotund Gene 168:135
CGCGTCCGGAGCATA
TTTAAAGTAGTCGGCCACCAATGGAGGGCAGCAGAAGACAGCAGACAGTCCAAGCGGGAGCACACCAGAAGCCGAAG s38 EMBO 6:1045
TTCGGCATGGCAGCG
AATAAAAGGAAGTGCCGAAGACGCGCCGCTTCAGTCCTTCGAAGAACGCCGCGCTGAAAACATCCTTCCATTGGAAG sca G&D 4:1848

Reference key:
DCB is DNA Cellular Biology
Dev Bio is Developmental Biology
EJB is European Journal of Biochemistry
G&D is Genes & Development
JBC is Journal of Biological Chemistry
JCB is Journal of Cell Biology
JMB is Journal of Molecular Biology
JM Evol is Journal of Molecular Evolution
JN is Journal of Neurosciences
MCB is Molecular and Cellular Biology
Mech Dev is Mechanisms of Development
M&GG is Molecular and General Genetics
NAR is Nucleic Acid Resolutions
Nat is Nature