Drosophila Core Promoter Database - Initiator-only Promoters
Created by Alan K. Kutach and Scott Iyama in the Laboratory of James T. Kadonaga.

Promoters that harbor no consensus DPE or TATA elements in addition to the initiator.

The initiator is marked by blue type.

The name of each promoter and the reference for the transcription start site information is shown the right.
To see a separate list of promoters with a
TATA, but no DPE, click here.
To see a separate list of promoters with a
DPE, but no TATA, click here.
To see a separate list of promoters with a
TATA and a DPE, click here.
Click here to return to the full DCPD listing.

_-45__________________________________________+1 __________________________+30______________

ATATTTGATTGGCCAGCCCTGCGTTTGCGGTTTTTTTTTGTTTTTTTATTTCCTGTATTTTTTTTGGGGGGGAAAAATTGCAGTTCCACGGA 4f-rnp Gene 204:267
AAAAAACAGAGCAGGCGAGCGTAAGCAAGAGAGAGAGGTGAAGCC
AGAGGCGGAGGCGCAAGACAAAGTGCATTTTCAGGGCGTGTTTTTGA abl p2 Oncogene 3:33
TAATAGTCGCTCAAAAGCTGTCGAGAGAGAGGGAGAGAAAAGAGA
GAGTGAAAGCATAGTCCCGCTATTTTGCCGAGAGAAATAAAGAGCAG ace JMB 210:15
AGCGATTGAAAAACGCAGTTAACTGGCATTCAACATTCACCAGCC
ACTTTCAGTCGGTTTATTCCAGTCATTCCTTTCAAACCGTGCGGTCG Act5C proximal G&D 1:1161
CCCACGAGAGAACA
GTATTTAAGGAGCTGCGAAGGTCCAAGTCACCGATTATTGTCTCAGTGCAGTTGTCAGTTGCAGTTCAGCAGACGGGC Adh1 (adult) Cell 33:125
AAATAGCGTTTCGAAA
TATTATCGATATCTCGGTCGTATGTTACTGTGCCCCCAAAAAACACATCACCAGCCAAGTGATAACTGTAAAGATT cad (maternal) Cell 48:465
CGACTTTCGCCCATCACTAAGGCTAAGTCATCAAACGAAAAAAAT
ACAGAAAAATTGGCCAAGGAATAGATAAAATTCTTTAAGTCAAGTTA cs1 p2 Oncogene 3:137
CTCGCACAAACCACCACCGCCGCTTCGACGGGCGATTCGATGGAT
TCATTTCCAGTTACGTACTCGTCGCAGTCGCGTCGTCGTTGCCTCTC cTm MCB 8:3591
ACTGTCGGCAAATGTCGATAGACGCCACGACCTATCGATAGCTGG
ACAGTGTCATCTCTAACATTTACGACGTGTTGACCGGGAAAAAATCA CycA p2 Gene 121:343
TCGAGGGCGGCCGGTAAGGGGGCGGTTCCGGCCACAGCCAGACCC
TTGTCCTTGGCCATCATTTTGCAGAGCGCATGGAACTAAAAACTGAT D-Ggamma1 Gene 148:315
GCCTTGATCAGCTGTTTGAATTTTATAGCTTGGAAGATAATTTTC
AAGCTTATGCTTTCTCAGTAAGGATTAAGGATGCTTCGATTCAATTT Dhfr JBC 269:15179
TTTTCGCAACACCAGCGGCAGCGGCAGCAACGTCGTGCCGTCGAT
TCAGTCGTTCAGTCGGCGTAAGCGAGTCGAGCGAGCGAGCCCCATTC E74B p1a Cell 61:85
NGGAATCAGTTCAGCTCCGTTCACCTCAGCATCGTTGCTTTTTCG
GTCTTTCCGTTTTGTGATTTCGAGGTAAGTGCACGCAGAGCTCCCGN EF-1alpha F2 NAR 16:3175
CGAGTAGCGCACACTTGGTGGTGTTGCCGGGCTTACCGGATTTAT
TCAGACATCGAACGTCGTCGAGAGCACACGTCTATATTCTCCGTCTT ems EMBO 11:2247
TGTCATGCGCAGGGATATTTATGCGCTATAACGGCGAGCGTGTGC
CGAGGGCTCTCTGATTTTGCTATATATGCAGGATCTGCCGCAGGACC ftz Nat 310:25
CTGCGGCGGTTCGCCGCGCTTCAGTCAGTCAGGGAACGATCGTGC
TTATCTTCATTACTACTACCGCTTCCACCGAGGCTTCGCGACTCCGT G6pd Gene 63:261
CATTCTCCTAATTTGCGAAAAAAGCTCCGGGAAAAGGAAAAAGCG
GCAGTCGTAATAGCGAACTGAAACTGAACGAGAGTAAAAGTTAAAAG Gapdh1 JBC 260:8220
TTGTTTTGCTTATATTAGCATGTGTGGAGTGCAAACCAAGAATCA
GTAGTCGCCGCGGTTTCGACGTGTCAGTTTGCAGTACAATTACAATT Gpdh PNAS 86:5021
TGATATTTGCTAGCATGCTGACTGGCGCCGTGGATTTTGACGTTC
TTAGTTGACGGTCACACAGCGCACCGAGCTGCGTTTTTCGTTGATAA Hairless p1 G&D 6:1752
ACATTGGCCAGTGGAAACATGATATTTGCTAGCATGCTGACTGGC
GCCGTGGATTTTGACGTTCTTAGTTGACGGTCACACAGCGCACCGAG Hairless p2 G&D 6:1752
CGCTCGCGTCTCGCAGCGGCGATTTAGCCTACGAACCTGTCGATC
AATCGTCAGTCTTCCGCCGAGAGCCCAGCGATAAGGTAGTCCCGCTA hairy p1 EMBO 8:3095
CTAAAAGGCCTAGGGTTCTTGAAAGCACCCTCGTCGTACTCGTAC
TTATACTCGCATTCGTATTCGCTGCCGTACTCGTACTCGCACTCGAA hedgehog Cell 71:33
CCCTGGCGTTCCGCTGACGGCGTCTTTTCCCCGAAAAAATTTCAA
GTAGTCGAAACCGAATTCCGTAGAAACAACTCGCACGCTCCGGTTTC H2AvD JM Evol 30:449
TCAGTGGTAGGTGAGAGCAAAGAGCAATAAATAGCCGGAAAACAG
AGAGTGAAAATCAGTTTCAAAACAAAAGTACAAGGAATAACAGCACA hsc3 Gene 128:155
CTAGTTTGCTTTCATTTACTATGTTTTCAAACCACCTTGTGCTGA
AGGGCCATTGAAATATTTAAAGTTTTATACACCACAATTCGTTGAAG hsc5 Gene 128:155
GCAGAGCTGGCTCGGTTCTGTTCGGTTCGCTTGCTTTTTTTTGAC
TCAGTTGCGATCGGACTGCGTGCCGTTACAGTAGGCGAAATCGGAGG htl p1 Gene 139:215
ATCACCACTAGAATTGGAATCGGAATTGGCATTGGGCATATTCAG
TACATCGGACTACGCGGACCAATTTGGAACAGTTTTTCGCTTGGCTC htl p2 Gene 139:215
TTAATAGTATCGATACATAAGGTGAACGAGAATAAAAGTATCTGG
TCACATTGCTGGACTAAAGCAGGCTTTTTGGAAAATTTGCCGGTTGG janus MCB 9:2526
GTCCAGCAGTTTTTAGGCTTTTATCTAGAGCGGCGTTTGGTCACA
CCAGGCATGCCGGAAAGTTATCGATTAGTCTCTGAAACCATCGCAAC lamin Genomics 8:217
CCTAAAATCCAAAACATCGGTATGTGGTCCACCACTAACTATCGA
ATGGCTGCTCGATATCATCAGCTGTCCCAACCATCAGGTGGCAACTC lrr47 Gene 211:235
AGAAGAGCTCCTCCGAGCTCTTAAAACATCATTGTCTTGGCGATA
AAATCAGCCAGAGATTCAGTGTGCTCTGACGGCTCGACTCGATTAGA Mlc2 MCB 5:3058
TTCTCAACATTTATTTTTTTTTTGAATGTGTGTGCAACAACGCAC
GTAAAATCGCGCTGCCAACAGGATATACAAACAAATCAATTACACAG not p2 MCB 6:3094
GGAGATGCAACCCTAGCAGCTCACCGACAAAATGACCTTGCGCTG
ACATTGCCGCACAGCAGTTGAGGACGAAGAAGATTCGCGGAATCAGT Pgk p1 M&GG 235:213
CCCTAGCAGCTCACCGACAAAATGACCTTGCGCTGACATTGCCGC
ACAGCAGTTGAGGACGAAGAAGATTCGCGGAATCAGTGGTATCGCAA Pgk p2 M&GG 235:213
CTTGCGCTGACATTGCCGCACAGCAGTTGAGGACGAAGAAGATTC
GCGGAATCAGTGGTATCGCAATCCGGAGTTTGCTAGCACGCACAGGA Pgk p3 M&GG 235:213
GTGCCTTTGTACGCCTCTTTGCCCGTCCAGCGCAGTGTGATAACC
AGAAACCAAAGTGCCTGTGCCCAAGAAGTGCAGTGGAATCGGATGTG Pp2A Cell 72:621
TTCATAGAACCCATGCTGCGGTCACACTGCGGCATTTCCTCAAAA
AAGCATCATCATTGCCTGGCGAATTCGAGAAGGAAAAAGCTATAAGT Pros28.1 p3 EJB 205:1043
ATAGTTGATATCGATATTACTGTCTAGCAGAGACGCGCACCCGTC
TTCTCAGTTAACCGAGAACGGTCACGCTGCTGCTGTCGAGGAAGGAA ras2 p2 Oncogene 3:137
ATTAATCGATCAGTGCTGGTAAGTCGCCAAAGTAGTCTGTCAGTG
TTAGCAACTCAACGTGTTACTTGCTGTGCTTTCGACAGCGTGGTGTC rbp9 p1 JN 13:1045
AGCGCTGTCACGGGTCCTGGCTGCAGTTATCCTGGCGGCAATCGA
ACACTTTAATCATTTAGGTCTTGCACTCTCCTGCAGCAAGTTGTGTT rbp9 p2 JN 13:1045
AAATACTAAAAGTGGTGAGTTCGATAGAGCCGCGTAAAAATATTT
TCATTATCGATAACCGAAGTATTATTAATCTTTGCCAAAGACCAGCT ref(2)p EMBO 8:3437
TTTCCAGTGGGTCAGTGCACTAATGGCTACACTTGTTGTGTCCTA
CCAGCTTCAAGATGACCATCCGCCCAGCATACAGGCCCAAGATCGTG rp49 NAR 12:5495
ATTTGTTAAATTACTAACTAATACTAATAGATATATTTATATAAA
AGATATAGCTAAAAAACGTCAGTCTGGCAACCCTGCTACAACGACCG rp215 M&GG 215:266
CGGCGGTACAGCTGGTCGATCTGTCATCTCTACTTCCTCCTATCG
GTCTTTTTCAACCTGCCGCTCGCAGCCAACAGACCTCCGCCGTTTCT RpS6 p1 MCB 13:2524
TCTACTTCCTCCTATCGGTCTTTTTCAACCTGCCGCTCGCAGCCA
ACAGACCTCCGCCGTTTCTTTTTTTTTCTGCGTTGCGTGCAAACAGA RpS6 p2 MCB 13:2524
AGTGCGTTCCCCAACACTCGAAGCCGCCACGGCCACACTGCACCC
TCAGTTTCGTGCAACTTTTTGTACGCAAATAAGAAAAACATTAAATT SdhB JBC 270:30781
GGTATCGTATGGTATCGTATCGCATCGCATCGCTTCGGTTCGGTT
TCAGTTCCGTGCTCAAGTTCTCCAGCTGGGGGGTTGGACTTGGACTT sev p1 Cell 54:299
TGAGACTGCACTTTGTTGTTTTCGTTTTTGGCCAGACGTGAAATT
CGATTTTTATGACTTTTGAAAGCGTGACTAAGACGTGATTTATGATG sob Genetics 144:171
GCATATCGGTCAGATCGAATACTGAATTCAGTGCTAAATCGGCGT
TCAAAGCGAACGGTTGTGTGACGCAAAGTGAAAATATTAAAAACCAA Sodh-2 JBC 273:34293
TTCGCTAAATATCGATTACTCGGTCCAGCTGTCATCGTGCCATCC
CTATTTCAATTGGGTTGCTTGCGTGGAAAATAGCTTTCTAGCTCATT Srp19 gene 203:59
ATAGCTTCCGATATTCATCATTTTGCCAACTCTATTAAATTTCAT
ACACAATTTAAAAGATTGTAAACAAACGCCGCACGAAACGGAATCGC sryD JMB 186:149
CCAGCAAAGAATTGCGCACACAGTCCAACGCAACGCAACGCATAC
ACATTTATCCGCCCGTTTGGATTTGGAAGCACAGTGAGAAGGTAAGG Ssrp2 Gene 184:285
AGACCCAGCCAGCTATCGATAGTTGCGGCAAAATGCAGCGCTGAC
TTTGCCATTCTCACAAAACGAGCCACAGGTACAACGACGAACGCGGT Tbp Gene 153:203
TTCCGATTTCTGTGAAGCAAAAACCTAAGCAGCTATCGAGTTATC
GGGCAAAGTCACATCACCAGTTGATGTGAGTATTAAAAAAATATATA Tf2b Gene153:203
NCTAAGGGTGATCGACTGCTCGATGAATGGATTTGGTCTGCAGGA
CTATTAAAACGCCGGCGGTCCTCACAGCAGACAACACAACCCATCGT tll Mech Dev 40:47
GTGGGATCTTGGGGTCGCTTTCTGGGCTAAGCAACTTGGTCAGCA
TCAGTGTTCTCGGGGTTTCGACAGCGTATAGTGTGTTTGAAACGCTA TmI JBC 261:817
GAAGGCCACGAGGCATCGAACGGTCAACATATTGAATAAATATTT
TCAGTTGAACATCACAATCCGTTCAAGTCGCGGATAACTCCGAATAA TmII MCB 8:3591
TTGACTGGCAGTTTGGAAAAAAGGTTCAACTGTCATAGGGCCCTT
TCATTTGGATTTGCCCCCTCAGCCGATTCAGCTGGTGCTCTTGCCAN tra2 G&D 4:789
ACAACGCCGCATAAGGGTTAAAGTGCCAATCGATAACGCACGTCC
TCACCTATCGCCACCCCTGTCGAAGCGTGCGTCTTTCTAAACGCAGA tra2s G&D 4:789
CGTAAGTAGTATATTTAATTACTAATCAGTATTTCATGCGGAATT
CTTCCGCTTAATTCATAGACCGCGCGGGGGTCACACTTGCTACTCAA u170k MCB 10:2492
CTCTGTTATCGGTTCGCTGGGGTCTCATCTCCGGTCCGCTGGCGG
AGATCAGTTCGCCAGCATCCGCCGCTCGAGGAGTCACGATCTGATCT vermillion MCB 10:1423
TCTTTCGCCACCGTTTGTAGCGTTACCTAGCGTCAATGTCCGCCT
TCAGTTGCACTTTGTCAGCGGTTTCGTGACGAAGCTCCAAGCGGTTT white Genetics 131:79 *
TATTTTCCGCGCGAGATATTTATGGCAGTCCTGGGCAAAAGGAAA
TCAGTAGCAAATCAGCAACGTCAAGCTTCACATTAACTTCCTGATCA z600 G&D 3:232
TGGTATCGACACTACGGCATCGATACCAACTCTCGCATATCGTAA
GTGTTTACCAGCTCTGATATTCGAGTGAAAATGTGTGCGTGTAAGCG zeste EMBO 6:791

The asterisk (*) indicates the white promoter has an experimentally confirmed functional, albeit non-consensus, DPE (4 out of 6 match with the DPE functional range set). For the sake of consistency in determining the relative numbers of consensus core promoter elements, we have excluded white from the DPE-containing promoter list and included it here.

Reference key:
DCB is DNA Cellular Biology
Dev Bio is Developmental Biology
EJB is European Journal of Biochemistry
G&D is Genes & Development
JBC is Journal of Biological Chemistry
JCB is Journal of Cell Biology
JMB is Journal of Molecular Biology
JM Evol is Journal of Molecular Evolution
JN is Journal of Neurosciences
MCB is Molecular and Cellular Biology
Mech Dev is Mechanisms of Development
M&GG is Molecular and General Genetics
NAR is Nucleic Acid Resolutions
Nat is Nature